Dotazy

Dotazy

Dobrý den, letos slavím 65. narozeniny a jako dárek bych si přála SMAS lifting. Okolí mě od tohoto rozhodnutí ale zrazuje s tím, že už jsem na něj příliš stará. Je pro tento zákrok, prosím, stanoveno nějaké věkové omezení? Věra, Praha

Dobrý den, můžeme vás ujistit, že se zákrokem pro vás určitě není pozdě. Indikace operace je velmi individuální, stejně jako každý stárneme jinak rychle, vždy záleží na posouzení lékaře. Platí tedy, že pokud je pacient v dobrém zdravotním stavu, rozhodujícím faktorem je primárně samotný stav kůže na obličeji, spíše než jeho věk. Nejčastěji bývá facelift a necklift prováděn mezi 45-60 rokem, ale známe i případy téměř 80-letých pacientů, kteří zákrok úspěšně podstoupili s dobrými výsledky. Zkušený chirurg navíc vždy dokáže věku pacienta a stavu pokožky přizpůsobit rozsah a provedení zákroku, včetně návrhu následné pooperační péče. Právě takové lékaře s individuálním přístupem u nás najdete.

 

I don’t want to undergo a surgery because of the long recovery time afterwards. How is it with your version?

The treatment usually doesn’t last longer than an hour and immediately afterwards you can return to work or to your social life as it doesn’t leave any traces and no recovery time or special arrangements are needed. It is only recommended to skin sauna for a bit and don’t put make up on right after the procedure. The very next day all is back to normal.

I wonder. Can I change my nose shape without having to undergo a surgery?

Non-invasive rhinoplasty is a non-surgical method of correction the anaesthetic nose shape using dermal fillers. It is a mini-invasive treatment. Small amount of quality dermal fillers based on hyaluronic acid is applied to the treated area using a very thin needle. The effect of the procedure is very natural, is visible immediately after the treatment and can last up to twelve months, then it can be repeated.

Hello, can you tell me how you perform this procedure?

Sure. It’s a mini-invasive injection method. Dermal fillers are being applied within different layers of the skin during this treatment, bringing back lost volume of the face and restoring its original young contours and features.

What is a 3D lifting?

3D lifting or facial volume modelling is the most efficient non-invasive solution for volume loss within facial tissue caused by the process of ageing. Dermal fillers are being applied within different layers of the skin during this treatment, bringing back lost volume of the face and restoring its original young contours and features. There is no recovery time needed after the procedure.

Hello, I’d like to add volume to my face. I have a bit sunken cheeks and overall I look older than I am. Is there a way to restore volume to my face?

Of course, 3D lifting is the most efficient non-invasive solution for volume loss within facial tissue. It is a special way of dermal filler application and the fuller, younger looking cheeks are its result.

I’m troubled with the sagging skin on my arms. Can you do something about it?

Hello, your situation can be solved by several procedures, such as Magical Lifting or Thermage® treatment. Special biocompatible threads are applied into the skin during Magical Lifting. Nets are made out of these threads to support the skin and stimulate it to create a significant amount of elastin bridges that tighten the skin. Thermage® is a premium non-invasive deep (instrumental) lifting using radiofrequency energy. It doesn’t just tighten the surface of the skin but most importantly it also affects the deep layers of the skin which matter the most during any lifting. No other non-invasive method could affect the skin structures this deep and have such remarkable results.

What is Mesothreads.

Mesothreads tighten the skin and prevent its withering. Classical mesothreads usually hold their effect up to two years.

Hello, is it possible to remove facial scars which are not bulging?

Fractional non-ablative laser Palomar® efficiently corrects various problems of the skin relief (such as scars of any kind or stretch marks). It can stimulate elastin fibres in the skin without causing any disruptions on it, which then corrects the scar/stretch mark and evens the skin relief out. The treatment is very fast, there is no pain and no recovery time needed afterwards. 

Hello, I wonder whether it is possible to correct scars by plasma lifting. Thank you.

Fractional non-ablative laser Palomar® efficiently corrects various problems of the skin relief (such as scars or stretch marks). It can stimulate elastin fibres in the skin without causing any disruptions on it, which then corrects the scar/stretch mark and evens the skin relief out. Older or deeper scars can be treated, too. Mostly, such treatment is performed by the CO2 resurfacing laser which also achieves great results in removing freckles, skin excrescences of any kind, moles, fibromas, warts or acne scars. Such laser treatments are often combined with plasma lifting.

1 ... 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15

Kontaktujte nás

vyberte soubory